Archive for فوریه, 2014

برای سایه

28 فوریه 2014

شاخه ام، هم خون

جدا مانده ز تو

بارها با ارغوانت مست گشتم، مست تو

مست شعر سایه سارت

آن شِمای با مرامت

آن دو چشمان حزین و آن ریش بلند

قامت ِ استوار سال هایی پر ز درد

پ.ن: برای زادروز ه. ا. سایه

نا تمام

14 فوریه 2014

«آه زندگی!» شکایت من به عمر بود
لحظه ای درنگ کن
ببین مرا
چگونه مرغ دلم بی قرار بود

باز «آ»

12 فوریه 2014

بازآ به کنارم که در این غربت اندوه

دریای دلم پر شده از ماتم انبوه

هر شب به تلاطم نگاهی

هر صبح به درد بی سلاحی

جزرم به مدد رسد به مهتاب

موجم که نشان ندارد از آب

نَسَخ

12 فوریه 2014
درد تنهایی وقتی بیشتر تیر می کشه که بری کبابی بگی 6 نخ کباب بدین لطفا