Archive for مارس, 2014

مست نگاه

25 مارس 2014

آهسته می اندیشمت
تا با تو آسوده شود
از هر نگاهت این خیال

آهسته می بویم تو را
تا با تو جان گیرد هوا
از شور و شوق لاله ها

آهسته درگیرت شدم
تا با تو مهتابی شود
این آسمان بی چراغ

وقتی که نیستی

13 مارس 2014

سخت است بدون تــو شعر گفتن
ضمیر هم که باشی
بدون تو
این قلم توان زخمه بر کاغذ را ندارد
زخمی است عمیق
بر پیشانی زندگانی

در آغوش تو
بر لبان تو
هم قدم با تو

تو را که از شعر گرفتند
طفلی شدم زاده مترسکی تنها