Archive for ژوئیه, 2016

یاد عشق

2 ژوئیه 2016

باز امشب دل به دریا می زنم بنگر مرا
پشت پا بر رسم دنیا می زنم بنگر مرا
باز امشب یاد رویت مست مستم می کند
بیخود از خود می کند لیلا پرستم می کند
باز امشب مست مستم می کند طوبای عشق
پیرم اما نوجوانم می کند رویای عشق
باز امشب یاد ایام جوانی می کنم
بی تو با سودای رویت عشق بازی می کنم
پیرمرد خسته دلداده ام یادم کنید
باز امشب می رود یادی ز فردایم کنید